Contacte: T. 938.142.809 | info@telematic.cat | Suport remot

ESP | CAT

Solucions d'Impressió - Contractes Cost per Còpia

El client només paga les còpies que fa i el contracte ja inclou tot el manteniment i consumibles necessaris.

Des de 0,007€ la còpia de b/n y 0,08€ la còpia de color. Telematic us pot oferir una amplia gama de dispositius per reduir i optimitzar al màxim els costos d'impressió de la vostra empresa.

El contracte cost per còpia inclou mitjançant el pagament d'una quota mensual variable en funció del nombre d'impressions el subministre de tots els consumibles que necessiti l'aparell així com totes les actuacions de manteniment i reparacions necessàries que facin falta mentres el contracte estigui vigent (contractes de 3 a 5 anys).

El cliemt pot adquirir l'equip en propietat i només pagar les còpies que faci o també pot incloure en la quota del contracte el cost d'adquisició de l'equip (renting).