Contacte: T. 938.142.809 | info@telematic.cat | Suport remot

ESP | CAT

Comunicacions Xarxes LAN/ WAN/ WiFi

Cablejat estructurat Coure i Fibra, Armaris de Cablejat, Comunicació de seus, Vpn, Wifis gestionades centralitzades.

Oferim els següents serveis de comunicacions treallant conjuntament i en equip amb vàries empreses.

- Instal·lacions de cablejat estructurat Coure i Fibra Òptica.
- Disposem de certificadora homologada.
- Muntatge i Configuració de l'armari central del cablejat estructurat i configuració de l'electrònica pertinent (Vlans i subxarxes).
- Routers i software de comunicacions per enllaços entre seus (VPN).
- Routers Firewalls i gestors de continguts.
- Xarxes Wifi, repetidors, punts d'accès, instal·lacions wifi centralitzades amb capacitat de gestió externa de les mateixes.