Contacte: T. 938.142.809 | info@telematic.cat | Suport remot

ESP | CAT

Proxmox VE és una plataforma integral de virtualització de codi obert, que integra l'hipervisor KVM i contenidors LXC, emmagatzematge definit per software i funcionalitats de xarxa en una sola plataforma.

Amb la interfície web integrada, es pot gestionar un clúster d'alta disponibilitat i eines de recuperació de desastres.

Telemàtic us ofereix acompanyament en tot el procés d'implementació d'un servidor o clúster de servidors amb el programari lliure de virtualització Proxmox VE.