La nostra filosofia

Amb més de 30 anys al sector i seguint amb la mateixa passió que el primer dia

Telematic es va fundar el 1991, inicialment es va constituir com a BBS per oferir serveis telemàtics a usuaris que es connectaven amb mòdems analògics, l'aparició d'Internet i la nostra idea massa innovadora per a aquells moments, ens van fer reorientar el negoci, a partir del 1992, cap a la venda transaccional dequipament informàtic i serveis.
En tots els anys que portem al sector informàtic hem anat constantment reorientant la nostra cartera de productes i serveis per adaptar-la a les necessitats del mercat i dels nostres clients.
Des de l'any 1997 a part de la botiga de venda i servei tècnic informàtic tradicional vam començar a oferir productes i serveis orientats a les necessitats de les Pimes i això darrer ha convertit en el nostre Core dins del negoci i la nostra línia estratègica de treball.